Woonzorg de Wende

Om op de Wende te kunnen wonen, is er een indicatie vanuit het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Op basis van deze indicatie worden de kosten voor de te verlenen zorg (verzorging, verpleging en begeleiding) vergoed vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Wij werken met een PGB. Uiteraard kunt u bij ons terecht met vragen over de mogelijkheden betreffende uw persoonlijke situatie.

Nadat het CIZ de indicatie voor de zorg heeft vastgesteld, komt uw aanvraag bij het regionaal zorgkantoor. Voor deze regio is dat de VGZ. Op het zorgkantoor is een aparte afdeling waar de zorg met PGB geregeld wordt en het zorgbudget wordt vastgesteld. Het PGB-budget ontvangt u niet zelf. Wettelijk is bepaald dat de Sociale Verzekeringsbank [SVB] betalingen vanuit het PGB-budget rechtstreeks aan de zorginstelling betaalt. Hiervoor sluit u met de Wende een overeenkomst [standaardmodel SVB] af. Over deze zorgkosten betaalt u zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage, die berekend wordt door het CAK, is gemaximaliseerd tot 721. Als u precies wilt weten wat uw eigen bijdrage zou zijn, kunt u dit via de site van het CAK berekenen. Mocht u hierover vragen hebben, helpen wij u graag verder.

Verblijf
Voor de kosten voor wonen en service moet u rekenen op een bedrag van tussen de € 2460,- en € 2660,- per maand, afhankelijk van de grootte van de kamer. Deze kosten betreffen naast de huur en het gebruik van de gezamenlijke ruimtes een aantal woongerelateerde servicekosten. Hier vindt u daarvan een overzicht.

Service kosten:
º alle maaltijden, koffie, thee en sappen
º wasverzorging, m.u.v. stomerij
º aansluiting vaste telefoon[centraal], internet en televisie
º energiekosten, gas water en elektra
º gemeentelijke heffingen
º algemene [inboedel] verzekering
º klimaatbeheersing, onderhoud e.d.
º rookmeldsysteem en brandalarmering, onderhoud e.d.
º gebruik en onderhoud lift
º schoonmaak en onderhoud algemeen ruimtes
º onderhoud aangrenzende terrassen en paden

Het jaarverslag geeft een beeld van de ontwikkeling van onze woonzorg en hoe wij daaraan in het aangelopen jaar hebben gewerkt.

De Wende is een erkend leerbedrijf met stagemogelijkheden in de zorg.

Links:
Jaarverslag
Privacyverklaring
Klachtenregeling
InspectierapportHet diepste verlangen van de mens is om mens te zijn voor anderen [Viktor Frankl]

Contactgegevens

Adres:
Schatkuilsestraat 1
6611 KB Overasselt

Telefoon:

Contactpersoon:
Mw. Sanne van de Wardt Tel: +31[0]634716540

Email: kinderdagverblijf@dewendeoverasselt.nl