Kwaliteit, visie op zorg

"Wederzijdse afhankelijkheid is de kracht van een gemeenschap die oog heeft voor het unieke van ieder mens."

Belevingsgericht / vraaggericht
Het ondersteunen en stimuleren van individuele mogelijkheden om de kwaliteit van het eigen leven zoveel mogelijk in stand te houden. Op de Wende wordt er gewerkt vanuit het individu, zoals iemand was en is. Aansluiten bij de individuele belevingswereld, uitgaande van het gevoel van gelijkwaardigheid met name in de benadering. Dit betekent een algemene basishouding van vragen, kijken en aanvoelen. Wij vinden het belangrijk dat er in de zorg en begeleiding aansluiting is bij de wensen en verlangens die een bewoner heeft. Van belang zijn en een zinvol bestaan leiden, beschouwen wij als een basiswaarde van ieder mens. Wat wil een bewoner en waaraan beleeft hij of zij plezier. Het gevoel dat je zeggenschap en controle hebt over de dingen in je dagelijks leven bevordert een positieve levenswaardering. Wij richten ons erop een [sociale] omgeving te creëren die mogelijkheden daartoe stimuleert.

Veiligheid bieden, structureren en begrenzen
Veilig en vertrouwd; is de basis van waaruit we tegemoet komen aan iemands fysieke noden. Zo normaal mogelijk, zoals je gewoon bent [geweest] de dingen te doen. Hechtingsgericht; dementie maakt de wereld om je heen vreemd en ongrijpbaar. In het dagelijks contact met de bewoner zijn we erop gericht een vertrouwde basis te vormen die de wereld voor de bewoner beleefbaar maakt en het gevoel van thuiszijn ondersteunt. Het jaarverslag 2021 geeft een beeld van ontwikkeling van onze woonzorg en hoe wij daaraan in het aangelopen jaar hebben gewerkt.