Missie

Onze missie
De Wende heeft als missie het bieden van passende zorg en begeleiding aan 6 bewoners met een psychogeriatrische zorgvraag. De kernwaarde die wij uitdragen is dat met liefdevolle aandacht en fijngevoeligheid, de bewoners van de Wende de regie in hun leven zoveel mogelijk kunnen en mogen behouden. Oud worden met bijvoorbeeld dementie, met eenzaamheid of met angsten valt niet mee. Beperkingen en problemen die dit met zich meebrengt, vragen om oplossingen die, zoveel mogelijk in overleg met de oudere zelf, resulteren in een persoonlijke benadering en ondersteuning.

Doelstelling:
Op de Wende gaan wij ervan uit dat de bewoners de regie in hun leven zoveel mogelijk willen behouden. In samenspraak met de bewoner en de vertegenwoordiger, resulteert dit in een persoonlijke zorgplan. Ons uitgangspunt is dat bewoners op de Wende kunnen blijven wonen, ook als de zorg intensiever wordt.

Dagbesteding
Wij ondersteunen onze bewoners graag in passende activiteiten die het leven elke dag wat fijner kunnen maken. Bewoners kunnen ook gebruik maken van het Atelier, een aparte ruimte op de locatie waar kunstzinnig en/of creatief gewerkt kan worden.